16 กรกฎาคม 2024

พีอาร์บีเคเค , PRBKK , PRBKK.com

พีอาร์บีเคเค , PRBKK , PRBKK.com

สมาคมสังคมศาสตร์ฯ จัดเสวนา “นวัตกรรมทางนโยบายเพื่อการพัฒนา”

1 min read

สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Tholos Foundation สถาบันวิจัยและการศึกษานโยบายสาธารณะชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จัดเสวนา “นวัตกรรมทางนโยบายเพื่อการพัฒนา” (Policy Innovation 2022) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ กล่าวเปิดงาน โดย ฯพณฯ อำนวย ปะติเส, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ งานเสวนาได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยนวัตกรรมทางนโยบาย”

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ ดร.แดน นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาในงานเสวนา ‘นวัตกรรมทางนโยบายเพื่อการพัฒนา’ (Policy Innovation 2022) จัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Tholos Foundation เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ระบุ การพัฒนาประเทศภายใต้บริบทใหม่ ไม่สามารถใช้วิธีการเดิม แต่ต้องการแนวนโยบายใหม่ ๆ  “โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจความรู้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเรายังต้องเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด สงคราม และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การกำหนดนโยบายต้องการแนวคิด เครื่องมือ วิธีการใหม่ และนวัตกรรมทางนโยบาย เพื่อการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน”

ดร.แดน เสนอแนะว่า การกำหนดนโยบายควรพัฒนาบนฐานจุดแกร่งของประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และนโยบายกลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ ตำบล ควรสนับสนุนนโยบายในระดับที่สูงขึ้นไปเป็นลำดับขั้น โดยที่แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ขณะที่การขับเคลื่อนนโยบายควรจัดทำชุดดัชนีวัดการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดครอบคลุมทุกกิจกรรมและเป้าหมาย และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเป้าหมายเจาะจง เช่น การกำหนด ‘เป้าหมายความเหลื่อมล้ำ’ (Inequality Targeting) ควบคุมความเหลื่อมล้ำไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนด เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการเสวนาครั้งนี้ เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศ และประเมินนโยบายรัฐ ภายใต้ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โรคระบาด สงคราม และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งอภิปรายและเสนอแนะนวัตกรรมทางนโยบายเพื่อเรียนรู้และแสวงหานวัตกรรมทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างชาติ 

ให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นทางรอดของประเทศไทยในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาประเทศในบริบทของโลกยุคใหม่ ซึ่งประเด็นการอภิปรายได้ครอบคลุมนวัตกรรมทางนโยบายที่สำคัญ ๆ ในโลกยุคใหม่ ประกอบด้วย นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายเศรษฐกิจ BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) นโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ดัชนีทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ


การเสวนาได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สร้างชาติด้วยนวัตกรรมทางนโยบาย” ส่วนวิทยากรร่วมอภิปรายนั้นมีนักคิดและนักวิชาการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเสนอความคิดเห็นอาทิ ดร.บัณฑิต นิจถาวร, ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, ดร.สุพริศร์ สุวรรณิก, ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ, อ.กัณวีย์ สืบสุข, อ.วัชริน มีรอด, อ.ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, Lorenzo Montanari, Dr. Carmelo Ferlito, Philip Thompson ฯลฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.